נישואין זו עובדה או עבודה?!​

נישואין זו עובדה או עבודה?!

 

מעצם טבע בריאתם של הגבר והאישה בהינשאם שונים הם זה מזו, גם אם נראה כי קיימת ביניהם התאמה, לכל אחד מהם יש דעות ועמדות שונות, קווי אישיות ואופי שונים, צרכים וציפיות שונות.

טיפול רגשי לילדים בירושלים
בתחילת חיי הנישואין נדרשים הם לקבל זה את זו, להכיר זה את עולמה הרגשי של זו לפנות מקום רגשי לאחר, למחשבותיו, רצונותיו ושאיפותיו, השניים נדרשים להסתגל זה לעולמה של זו, תוך שהם מפתחים ביניהם קשר של קירבה רגשית ואהבה. האהבה שתתפתח ביניהם נמצאת בבסיסו של פרדוקס הנישואין: שניים, בעל ואשה, שהופכים לאחד בברית הנישואין, אך עדיין שומרים על קווי מיתאר עצמאיים ונפרדים. בשלב זה של יצירת קשר הנישואין מתחילים בני הזוג בתהליך של התחברות מתוך השקעה רגשית אינטנסיבית, מצד שניהם, על מנת לפתח קירבה, צמידות ואחדות. שניים שהיו כמעט זרים זה לזו מתחילים בתהליך הולך ומעמיק של יצירת תא הזוגיות של ברית הנישואין כשהאנרגיה הרגשית של שניהם מופנית בעיקר כלפי פנימה, אל תוך קשר הנישואין, ועל חשבון צרכים אישיים ואגואיסטיים. שלב זה מתקיים לאורך השנה הראשונה של הנישואין, שהיא רבת חשיבות להתפתחות, כינון ויציבות תא הנישואין.
כאמור שלב יצירת קשר הנישואין נועד לפיתוחה של תשתית איתנה שתהווה בסיס להמשך שלבי ההתפתחות המשפחתית, על מנת ששלב זה יעבור בהצלחה, על בני הזוג לתת דעתם למספר גורמים ותחומים:
א. פיתוח וקביעת גבולות ברורים וגמישים בינם לבין משפחות המוצא, זה הורים משני הצדדים, אחים וכו', על מנת למנוע התערבות לא הולמת שלהם בחיי נישואיהם.
ב. פיתוח דפוסים מקובלים על שני בני הזוג להבעת חיבה, ואהבה מתוך דאגה וכבוד הדדי.
ג. פיתוחם של דפוסי תקשורת המאפשרים דיאלוג פתוח, "בגובה העיניים", תוך שמירה על כבוד האחר וקבלתו, ומתוך יכולת להכלה רגשית הדדית.
ד. על בני הזוג לפתח ולטפח סגנון הולם לפתרון אי הסכמות וקונפליקטים בלתי נמנעים, בני הזוג ילמדו לאתר ולזהות אי הסכמה ומצבים קונפליקטואליים ולמצוא דרכים לפתרון הולם מתחשב ולא מכניע את האחר ושולט עליו.
ה. בני הזוג צריכים למצוא איזון מתאים בין עיסוקיהם מחוץ לבית )עבודה, לימודים, תחביבים, קשר עם חברים ומשפחה(, לבין הצורך החשוב בשמירה על ביחידיות זוגית איתנה, שימור הזוגיות והמשך טיפוחה יתאפשר רק כאשר העיסוקים החיצוניים נעשים ללא "השגת גבול" הקשר הזוגי וערעורו.

פסיכותרפיסט ומנחה הורים הוג לאחל לזוג שמתחתן שיזכו שחיי הנישואין שלהם יהיו "בנין עדי עד" הפרוש המקובל מתלווה לברכה זו מאחל לבני הזוג המרוגשים שביתם יכון עדי עד, אך ניתן גם להרחיב ולומר שיש בה, בברכה זו, התבוננות וכוונה עמוקה, זה איננו מגיע לידנו כדבר מובן מאליו נכנסים אל המוגמר, אלא יש לבנות לפתח ולטפח את קשר הנישואין באופן תמידי וקבוע בבחינת עדי עד.
נאמר בפרקי אבות "עשה לך... וקנה לך...", חבר צריך לקנות בעשייה מתמדת של מעשים מקרבים, אוהבים ותומכים, על מנת להגיע לדרגה גבוהה של "והיו לבשר אחד" המבוסס על אחווה ורעות, כל שכן "התחברות" שבין איש לאשתו שהיא החברות החשובה והמשמעותית שיש לו לאדם, "הנקנית" ונרכשת דרך התפתחות והתמסרות לתהליך מתמשך של נתינה והתקרבות, ובכך להתפתח ליחידה מלוכדת, חזקה ויציבה דרך השקעה מתמדת בזוגיותם, בשלב היותר מאוחר יש את השלב של המעבר להורות שהיא משפיעה הן על כל אחד מבני הזוג באופן אינדיבידואלי, והן על הזוג כיחידה, כחלק ממערכת משפחתית, כל שינוי של האינדיבידואל גורם שינוי במשפחה, המשפחה הופכת מזוג למשולש, תוספת זו למשפחה, רצויה ככל שתהיה, מעוררת מתחים סביב הצורך להשתנות.
הולדת הילד למשפחה הוא גם משנה את האיזון שהיה קיים בין בני הזוג באשר לזמן שהוקדש לזוגיות ולעבודות הבית, קשרים משפחתיים וחברתיים, לוחות זמנים, חלוקת תפקידים, וכדו'. אין ספק שיש בו,
במעבר להורות, מרכיבים שונים הגורמים לתחושת מתח ולחץ.
לידתו של התינוק הראשון אל תוך תא זוגיות הנישואין, אשר במקרים רבים עדיין נמצא בשלבים מוקדמים של התפתחות הקשר ביניהם, מהווה גורם מרכזי ומשפיע המחייב היערכות מחדש והסתגלות נאותה מצד שני בני הזוג שהפכו להורים, השניים שפעלו במשותף לביסוס קשר הנישואין, עיצובו וייצובו, נדרשים להפנות אנרגיות רגשיות ופיזיות לטיפול ראוי ואחראי בתינוק שחייו תלויים בהם באופן מוחלט, כך שהשמחה המאפיינת את הולדת התינוק הראשון נמהלת עם דאגה, חשש ותחושת לחץ.
בני הזוג נדרשים לפנות "מקום" במרחב הרגשי שביניהם על מנת לקלוט אל תוכו את הרך הנולד, מה שעלול להשפיע על האיזון הרגשי שהושג בטרם הפכו להורים, לא בכדי, רבים מההופכים להורים בפעם הראשונה מרגישים מידה מסוימת של ריחוק רגשי, המלווה עם תחושת לחץ נוכח המעבר המחייב התמודדות עם מצבים לא מוכרים.

טיפוך רגשי לילדים בירושלים
לפני הלידה בדר"כ, יודע כל אחד מבני הזוג שהוא בדרגת חשיבות ראשונה עבור זולתו, רגש הקנאה עלול להתפתח בעיקר בשלושת החודשים הראשונים, בן הזוג עלול לפתח רגשות של הזנחה ונטישה ובשל כך יתכן כי ישקיע יותר אנרגיה במקום אחר ולא בבית, למעשה רוב האנרגיה והזמן מושקעים בגידול הילד ופחות זמן וכח נותר לביסוס הקשר, נמצא שתפקיד "בן הזוג האוהב" נעשה משני לתפקיד ההורה, הירידה בדאגה ההדדית ובטיפוח הזוגיות מהווה קרקע נוחה ליצירת בעיות, הבעת חוסר סבלנות ואי שביעות רצון אפילו הקטנה ביותר, עלולה ליצור מתח זוגי ומשבר בין בני הזוג, אך גם להוות מצד שני שלב התפתחותי לבגרות זוגית התורם לביסוס הנישואין ולצמיחתם.
יש לציין שככל שהקשר הזוגי לפני הלידה איכותי יותר כך ההסתגלות להורות פשוטה יותר. זוגות שמצפים שהתינוק יחזק את הקשר ביניהם ויצוק תוכן, רכות ואינטימיות לנישואין, נקלעים למשבר חריף יותר.
כי בשלב זה של החיים זוגות מגלים, שבתוך המולת גידול הילדים, הם התרחקו זה מזו, וחבל, הצורך
לחיזוק הזוגיות טמון בכל אחד וצריך לנצל אותו בצורה הנכונה.

מנחה הורים

 

מאת: אהרון שכטר

יועץ נישואין ומשפחה, BA​

בס"ד

יועץ נישואין ומשפחה, פסיכותרפיסט ומנחה הורים.